Website disclaimer

Aan de informatie op de site www.lease-xpert.nl kunnen geen rechten ontleend worden. De website van Lease Xpert wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij Lease Xpert streeft naar correcte en actuele informatie.

Lease Xpert kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. Lease Xpert aanvaardt daarom geen aan­sprakelijk­heid als gevolg van internetg­ebruik opgetreden onjuist­heden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert Lease Xpert u daarover contact op te nemen. Lease Xpert aanvaardt evenmin aan­sprakelijkheid voor schade verband houdend met informatie op andere websites waar­naar wordt verwezen.

Veendam, 1 mei 2022